Användarvillkor för sajten

Denna sida anger vilka villkor (Användarvillkor) som gäller när du använder de allmänna sidorna på vår sajt www.secretescapes.se (vår sajt).

Läs igenom dessa Användarvillkor innan du börjar använda vår sajt. Genom att använda vår Sajt godkänner du dessa Användarvillkor och samtycker till att följa dem.

1. INFORMATION OM OSS

1.1. www.secretescapes.com är en sajt som drivs av Secret Escapes Limited (vi, vår, oss) ett engelskt bolag med organisationsnummer 07026107. Vår adress är 
Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien. Vårt VAT-nummer är GB103138366.

2. BESTÄLLA RESOR FROM SECRET ESCAPES

2.1 Beställning av resor som marknadsförs på vår sajt regleras av våra Användarvillkor för resebokningar.

3. DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 När du kontaktar oss via sajten lämnar du vissa personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

4. FRISKRIVNING OCH ANSVAR

4.1 Vi gör vårt yttersta när vi publicerar innehållet på sajten. Vi ansvarar emellertid inte för fel eller utelämnad information eller tekniska problem du kan uppleva på sajten. Om vi informeras om felaktigheter i innehållet på sajten kommer vi att försöka rätta till detta så snart som är rimligen möjligt.

4.2 Så långt möjligt enligt lag avsäger vi oss allt ansvar (vare sig det är kontraktuellt, skadestånd (inklusive försummelse eller annat)) för förlust eller skada som du eller utomstående lider i relation till vår sajt, till annan sajt som länkas till den eller till material som publiceras på den.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Vi äger eller är licensinnehavare av alla varumärken och alla andra märken, handelsnamn, märkesnamn, affärsnamn, teckningar, bilder, logotyper, registrerade eller oregistrerade designs, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter som visas på vår sajt och i materialet som publiceras på den. Du får använda dessa rättigheter och detta material enbart för att använda sajten i enlighet med dessa Användarvillkor.

5.2 Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda ned, publicera, sända i media, överföra, göra tillgänglig för allmänheten eller på annat sätt använda något innehåll på vår sajt annat än för eget, icke-kommersiellt bruk.

6. LÄNKA TILL VÅR SAJT

6.1 Du får länka till vår sajt under förutsättning att du gör det på ett sätt som är skäligt och utan att skada vårt anseende eller dra fördel av det. Däremot får du inte länka till vår sajt på ett sätt som antyder någon form av tillhörighet, samhörighet eller samtycke från vår sida där något sådant inte existerar. Vår sajt får inte utgöra en ram för någon annan sajt.

6.2 Vi förbehåller oss rätten att omedelbart dra tillbaka ovan lämnade tillåtelse att länka till Sajten. Sajten du länkar från måste i alla avseende följa lokala, nationella eller internationella lagar, regler och god affärssed.

7. OGILTIGHET

7.1 Var och en av bestämmelserna i dessa Användarvillkor gäller självständigt. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

8. ÄNDRINGAR

8.1 Vi kan från tid till annan ändra eller uppdatera dessa Användarvillkor utan att i förväg meddela dig om detta. Om ändringarna är väsentliga meddelar vi dig genom att publicera ett meddelande på sajten.

9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

9.1 Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor ska avgöras av allmän domstol.

9.2 Om du är medborgare i ett annat EU-land än Sverige har du möjlighet att väcka talan i ditt hemland i enlighet med lagarna i det landet.

10. SYNPUNKTER

10.1 Om du har synpunkter på innehållet på vår sajt eller våra Användarvillkor, kontakta oss via vår kontaktsida, skicka ett e-postmeddelande till support@secretescapes.se eller kontakta oss per telefon (0046) 0850 598 803 (måndag – söndag: 9.00 – 18.00). Vi hjälper gärna till.

Dessa Användarvillkor uppdaterades senast den 18/09/2015.


Allmänna Villkor för Resebokningar

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) anger vilka villkor som gäller när Secret Escapes Limited (”Secret Escapes”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tillhandahåller hotell- och resebokningar genom tredje part via vår sajt www.secretescapes.se eller eventuell app vi utvecklar och som ger dig tillgång till vår bokningstjänst (”Tjänsten”).

Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor innan du använder Tjänsten. För att boka hotell eller resa genom Tjänsten ombeds du godkänna dessa Allmänna Villkor. För att kunna genomföra ett köp genom Tjänsten måste du godkänna dessa Allmänna Villkor.

1. VÄLKOMMEN TILL SECRET ESCAPES

1.1 Secret Escapes är en exklusiv, medlemsbaserad reseklubb som marknadsför och publicerar övernattnings- och semesterpaket med hotell och researrangörer. Secret Escapes ger dig tillgång till rabatterade hotellpriser och fantastiska erbjudanden på semesterresor och kortare resor från utomstående reseleverantörer som du annars hade gjort avtal direkt med för samma semesterresa eller hotellrum.

2. DITT FÖRHÅLLANDE TILL OSS

2.1 Dessa Allmänna Villkor reglerar din relation med oss avseende hur du använder Tjänsten och hur Secret Escapes behandlar de bokningar du önskar göra med utomstående hotell och arrangörer för lyxresor (gemensamt ”Researrangörer”). Det är viktigt att du läser och förstår de Allmänna Villkoren innan du använder Tjänsten. Kontakta oss på support@secretescapes.se om du undrar över något i dessa Allmänna Villkor.

2.2 Genom att registrera ett konto eller på annat sätt använda eller få tillgång till vår sajt eller app, godkänner du dessa Allmänna Villkor. Det krävs att du godkänner våra Allmänna Villkor för att kunna genomföra ett köp genom Tjänsten.

3. INFORMATION OM OSS

3.1 Secret Escapes Limited är ett engelskt bolag med organisationsnummer 07026107. Vår adress är 
Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien, och VAT-numret är GB103138366.

4. SECRET ESCAPES TJÄNST

4.1 Secret Escapes ger dig som kontoinnehavare möjlighet att boka hotellnätter och paketresor via vår sajt och app (”Erbjudanden”). Så länge inget annat framgår på Erbjudandets aktuella sida på vår sajt eller app gäller alla Erbjudanden som publiceras via Tjänsten enbart övernattning. Dessutom gäller alla Erbjudanden som anges på vår sajt eller app i mån av tillgång. Secret Escapes garanterar inte att något Erbjudande gäller för en viss period.

5. SECRET ESCAPES FUNKTION SOM AGENT FÖR RESEARRANGÖRER

5.1 Vi fungerar som agent till de Researrangörer vars Erbjudanden publiceras på vår sajt eller app. Detta innebär att vi agerar för Researrangörens räkning och tillhandahåller en plattform där du kan sluta avtal med Researrangören för Erbjudanden. Avtalet avseende Erbjudandet sluter du direkt med Researrangören. Vi sluter alltså inget direkt avtal med dig för att tillhandahålla det Erbjudande du köper. 
Vi agerar inte som din agent när det gäller förhandlingar eller ingående av avtal mellan dig och reseleverantörer. Dessa Allmänna Villkor reglerar hur du använder vår Tjänst som sådan. För de Erbjudanden du köper kommer de villkor som framgår av Erbjudandets sida att gälla, de bokningsvillkor som du får precis innan du betalar för ett Erbjudande via vår sajt eller app och Researrangörens allmänna villkor där dessa tillhandahålls under bokningsprocessen (”Erbjudandets Allmänna Villkor”).

5.2 Genom att använda Tjänsten för att köpa ett Erbjudande samtycker du till Erbjudandets Allmänna Villkor och till att sluta avtal direkt med Researrangören för det Erbjudande du köper.

5.3 Secret Escapes gör sitt yttersta för att omsorgsfullt välja vilka Researrangörer vi väljer att vara agent för och ansvarar inte på något sätt för hur Erbjudandet tillhandahålls av Researrangören. Om du efter att ha köpt ett Erbjudande har frågor eller funderingar kring Erbjudandet uppmanar vi dig att kontakta Researrangören direkt.

För vissa paketresor är agenten Secret Escapes ApS (CVR 36494492), ett helägt dotterbolag till Secret Escapes Limited. När detta är fallet kommer det att annonseras på kampanjsidan.

5.4 Eftersom avtalet för Erbjudandet sluts mellan dig och Researrangören är vi inte på något sätt ansvariga för leveransen av Erbjudandet. Vi övertar sålunda inget ansvar och inga förpliktelser för eventuell förlust eller skada du kan lida som ett resultat av att ha utnyttjat Erbjudandet.

5.5 För mer information om tvistlösning vid tvist kring dessa Allmänna Villkor, se nedan under punkt 20.

6. KONTO OCH MEDLEMSKAP

6.1 För att få tillgång till Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett konto (ditt “Konto”).

6.2 Du kan skapa ditt Konto med en e-postadress och lösenord eller ansluta till Tjänsten och skapa ett Konto genom att använda ditt konto för sociala medier (såsom t.ex. Facebook) som du anger när du registrerar dig.

6.3 Om du skapar ditt Konto genom att använda e-post och lösenord uppmuntrar vi dig att använda “starka” lösenord (det vill säga lösenord som använder en kombination av små och stora bokstäver, siffror och symboler). Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter och alla aktiviteter som sker på kontot konfidentiella. Om du misstänker att ditt Konto missbrukats ska du omedelbart kontakta oss på support@secretescapes.se.

6.4 Om du skapar ditt Konto genom att använda sociala medier, samtycker du till att vi får åtkomst till och använder din information från den tjänsten i den mån som tillåts av samma tjänst och att vi sparar din inloggning för samma tjänst såsom framgår av vår Integritetspolicy.

6.5 Du blir medlem i Secret Escapes när du skapat ditt Konto och vi har bekräftat detta (”Medlem”).

6.6 För att bli Medlem krävs att du fyllt 18 år samt att du har rättskapacitet i ditt hemland att ingå juridiskt bindande avtal.

6.7 Secret Escapes förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp din åtkomst till Tjänsten och ditt Konto om du skulle bryta mot dessa Allmänna Villkor. Om din åtkomst avbryts eller sägs upp får du inte försöka använda Tjänsten under annat namn eller genom att använda en annan persons åtkomst även om du har den personens tillåtelse att göra så.

7. BOKNING

7.1 Du kan boka Erbjudanden från Researrangörer genom att följa den process som anges i Tjänsten. Genom att boka med en Researrangör bekräftar du är du skyldig att betala Erbjudandet du bokat.

7.2 Tjänstens bokningsprocess ger dig möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella misstag innan du slutför din bokning av ett Erbjudande. Läs noga igenom och kontrollera din bokning vid varje steg i bokningsprocessen.

7.3 Innan du bokar ett Erbjudande är det viktigt att du kontrollerar att du (och ditt eventuella resesällskap) är berättigad till eventuellt Erbjudande och har möjlighet att resa de datum du planerar att boka Erbjudandet för.

7.4 Om du (eller ditt resesällskap) har särskilda önskemål måste du meddela oss om detta under bokningsprocessen. Secret Escapes försöker vidarebefordra alla rimliga önskemål till Researrangören, men kan inte garantera att Researrangören tar hänsyn till dessa. Secret Escapes godkänner inte bokningar där förbehåll görs för särskilda önskemål.

7.5 Om du har ett hälsotillstånd som kan påverka din bokning, vänligen informera oss om detta innan du bokar Erbjudandet, så att vi kan ta reda på om Erbjudandet är lämpligt innan du gör din bokning.

7.6 Alla bokningar görs med förbehåll för Researrangörens godkännande. I vår egenskap av agent för Researrangören kommer vi, som bekräftelse på din bokning, att skicka dig ett meddelande per e-post. Genom detta e-postmeddelande sluts bindande avtal mellan dig och Researrangören. Så snart vi har bekräftat din bokning debiterar vi dig enligt din valda betalningsmetod. När din bokning har behandlats kommer Researrangören skicka dig ytterligare e-post med alla detaljer om Erbjudandet du bokat, inklusive sådan relevant bekräftelsedokumentation som kan behövas om du bokat en paketresa med en Researrangör.

7.7 Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att vi och Researrangören om nödvändigt kan kontakta dig angående din bokning.

7.8 När din bokning accepterats av Researrangören och vi, i egenskap av agent för Researrangören, bekräftat detta enligt ovan och du har betalat Erbjudandet kommer Secret Escapes att skicka dig:

(a) om Erbjudandet enbart avser hotell; En bokningsbekräftelse per e-post som anger uppgifterna i Erbjudandet och vilken Researrangör som tillhandahåller Erbjudandet. Detta e-postmeddelande bekräftar mottagandet av din bokning och betalning och innehåller alla uppgifter om ditt Erbjudande.

(b) om Erbjudandet avser ett paket; En bokningsbekräftelse per e-post som anger uppgifterna i Erbjudandet och vilken Researrangör som tillhandahåller Erbjudandet. Denna bekräftelse är inte en fullständig bokningsbekräftelse med alla detaljer för din resväg. Researrangören kommer att skicka dig information (per e-post eller brev) med dina resevouchers och eventuell övrig nödvändig information avseende Erbjudandet. I sådant fall bekräftar vår bokningsbekräftelse enbart mottagandet av din betalning för Erbjudandet samt uppgifter om vilka datum Erbjudandet bokats och information om att Researrangören kommer att kontakta dig. Därefter kommer Researrangören, inom tre dagar från det att bokningen gjordes och du erhöll vår bokningsbekräftelse per e-post, att skicka ut en bekräftelse till dig med uppgifter om det paket du bokat.

7.9 När du tar emot dokumentation för ditt Erbjudande, kontrollera noggrant att alla resenärers personuppgifter stämmer och, om Erbjudandet avser resa utomlands, att alla resenärers namn och ålder är korrekta och stämmer överens med uppgifterna som framgår av respektive resenärs pass. Om så inte är fallet, vänligen kontakta Researrangören omedelbart.

7.10 Secret Escapes kan inte hållas ansvarigt i det fall att biljetter och/eller resedokumentation inte anländer via post eller e-post. Vänligen kontakta Researrangören som framgår i bokningsbekräftelsen direkt om du inte får dessa dokument.

8. TILLGÅNG

8.1 Alla bokningar av Erbjudanden gäller i mån av tillgång enligt instruktioner från aktuell Researrangör. Om det Erbjudande du velat boka av någon anledning inte finns tillgängligt kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt.

8.2 Om en Researrangör inte kan godkänna din bokning av olika anledningar såsom t.ex. att Researrangören inte har fler lediga platser de datum du valt eller på grund av fel i priset (se punkterna 9.3 och 9.4 nedan) kommer vi att informera dig per e-post. Din bokning kommer då inte att behandlas. Om du redan betalat för din bokning av Erbjudandet kommer vi att kontakta Researrangören för att ordna så att hela det belopp du betalat så snart som möjligt återbetalas till dig.

9. PRIS

9.1 Priset för ett Erbjudande är det som anges i Tjänsten. Vi reserverar oss dock för uppenbara misstag och felaktigheter. Priset inkluderar moms och alla andra aktuella skatter såsom t.ex. flygplatsskatt (där så tillämpas).

9.2 Priset för ett Erbjudande kan ändras från tid till annan, men sådana ändringar påverkar inte bokningar som Researrangören redan bekräftat.

9.3 På grund av det stora antalet Erbjudanden på Tjänsten kan det ibland hända att några av de Erbjudanden som anges är felaktigt prissatta trots vår ambition att se till att de prissätts korrekt. Vi kontrollerar i regel priset med Researrangören som en del i vår bokningshantering och om ett Erbjudandes korrekta pris är lägre än det angivna priset, debiterar vi det lägre beloppet när vi, i vår egenskap av agent för Researrangören, bekräftar din bokning. Om Researrangörens pris är högre än det som anges i Tjänsten, kommer vi i regel, efter eget gottfinnande, antingen att kontakta dig för instruktioner innan vi behandlar din bokning, eller avvisa din bokning för Researrangörens räkning och meddela dig om att din bokning blivit avvisad.

9.4 Vänligen notera att Researrangören inte är skyldig att tillhandahålla Erbjudandet till det felaktiga (lägre) priset även efter det vi sänt dig en bokningsbekräftelse om priset är uppenbart felaktigt och rimligen borde ha upptäckts av dig.

10. BOKNINGSAVGIFT

10.1 Vi kan komma att debitera dig en bokningsavgift för Tjänsten. Bokningsavgiften inkluderar avgift för den plattform vi tillhandahåller för att du ska kunna köpa Erbjudanden från Researrangörer. Eventuell bokningsavgift framgår tillsammans med övriga betalningsuppgifter på sista sidan innan du betalar Erbjudandet du önskar köpa.

10.2 Genom att göra en bokning med en Researrangör via vår Tjänst godkänner du samt samtycker till att betala oss eventuell bokningsavgift.

11. BETALNING

11.1 Vi agerar betalningsagent för Researrangören. Detta innebär bland annat att vi tar emot betalning från dig för Researrangörens räkning genom de betalningsmetoder som anges i Tjänsten. För att kunna genomföra en bokning av ett Erbjudande krävs att du i samband med bokningen betalar för Erbjudandet.

11.2 När du bokar ett Erbjudande via Tjänsten bekräftar du att de betalningsuppgifter som angavs när du bokade är giltiga och korrekta. Om eventuell betalningsmetod nekas kan vi komma att kontakta dig och begära alternativ betalningsmetod eller annullera din bokning.

11.3 Om du har några frågor om belopp vi debiterat ditt betal- eller kreditkort, vänligen kontakta oss omedelbart. Skulle vi upptäcka att betalning dragits felaktigt, betalar vi omedelbart tillbaka beloppet till ditt betal- eller kreditkort.

11.4 Om du betalar Erbjudandet med ett kreditkort tillkommer en expeditionsavgift. Denna expeditionsavgift är inte större än vår kostnad för att behandla din betalning. Beloppet för expeditionsavgiften visas innan du betalar Erbjudandet.

11.5 Secret Escapes fungerar enbart som en agent mellan kunden och hotellet eller researrangören, och kan därför inte utfärda en faktura för en försäljning som gjorts av hotellet eller researrangören. Secret Escapes tillhandahåller en bokningsbekräftelse som kan användas som ett kvitto som visar det belopp som betalas vid bokningstillfället. Secret Escapes kan endast ge en faktura på din bokningsavgift eller kortavgift.


12. ÄNDRINGAR


12.1 Du kan inte ändra Erbjudanden du köpt och, om inte annat följer av Erbjudandets Allmänna Villkor, kan de inte heller betalas tillbaka.

12.2 Oavsett vad som föreskrivs ovan kan Secret Escapes, efter eget gottfinnande, om du som Medlem vill göra ändringar i ett köpt Erbjudande, vidta rimliga åtgärder för att hjälpa dig att komma i kontakt med Researrangören för att göra ändringar i bokningsuppgifterna. Secret Escapes garanterar inte att sådana eventuella försök lyckas och ansvarar inte för eventuella kostnader du kan behöva betala för att få till stånd sådana ändringar i ett köpt Erbjudande.

13. AVBOKNINGAR OCH ÄNDRINGAR FRÅN RESEARRANGÖREN

13.1 Om en Researrangör informerar oss om ändringar i ett Erbjudande du köpt kommer vi att vidarebefordra denna information till dig. De flesta ändringar är av mindre karaktär, men det kan ibland hända att vi behöver meddela ”väsentliga ändringar” en Researrangör gjort för Erbjudande en Medlem köpt. En väsentlig ändring är en ändring som görs innan Erbjudandet börjar och, med hänsyn till den information vi fått vid bokningstillfället och som Researrangören med rätta kan förväntas känna till, som Researrangören rimligen kan förvänta sig har en avsevärd påverkan på Erbjudandet du köpt.

13.2 Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt om Researrangören mot förmodan skulle avboka, ändra eller göra andra väsentliga ändringar av det Erbjudande du köpt. Om det finns tid innan Erbjudandet börjar, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att försöka (men kan inte garantera) få ett erbjudande till dig från Researrangören för ett av följande alternativ (beroende på vilken sorts Erbjudande du köpt):

(a) acceptera ändrade arrangemang; eller

(b) om Erbjudandet enbart avser hotell; Antingen acceptera en alternativ bokning eller avboka din bokning mot full återbetalning av det belopp du har betalat. För det fall att inget alternativ finns hos Researrangören kan de be oss att avboka Erbjudande mot full återbetalning; eller

(c) om Erbjudandet avser ett paket:

(i) välja annat Erbjudande som ersättning med lägre, samma eller högre standard än det som ursprungligen bokades om tillgängligt. För det fall du accepterar ett Erbjudande med lägre standard har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden mellan det pris du betalade och priset för Erbjudandet med lägre standard. Om du accepterar ett Erbjudande med samma standard tillkommer ingen extra kostnad. Om du accepterar ett Erbjudande med högre standard måste du betala mellanskillnaden mellan det pris du betalade och Erbjudandet med högre standard; eller
(ii) avboka det köpta Erbjudande mot full återbetalning av det belopp du betalat.

13.3 Researrangören behöver inte erbjuda Medlem något av alternativen ovan om ändringen i det köpta Erbjudandet utgör en mindre ändring. I regel anses ändringar av flygtid som understiger 12 timmar, ändringar av flygbolag eller flygplan (om meddelat) eller ändringar av ankomstflygplats utgöra mindre ändringar.

13.4 Secret Escapes ansvarar inte för eventuella kostnader du drabbas av på grund av att en Researrangör avbokar eller ändrar ett Erbjudande du köpt.

13.5 I de sällsynta fall att en Researrangör avbokar din bokning efter att bokningen har bekräftats, kommer du att få ett meddelande av Researrangören eller av Secret Escapes på uppdrag av Researrangören. Eftersom Secret Escapes är en agent som agerar på uppdrag av Researrangören och ditt avtal avseende Erbjudandet träffats med Researrangören, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa dig att få återbetalning eller att ändra datumen för din bokning. Secret Escapes ansvarar dock inte för sådana eventuella kostnader som du kan drabbas av vid Researrangörens avbokning.

14. AVBOKNING AV DIG

14.1 Vänligen notera att eftersom Secret Escapes Erbjudanden avser bestämda datum är Erbjudandena undantagna från ångerrätten.

14.2 Eftersom ditt avtal avseende Erbjudandet är med Researrangören, kan dock Erbjudandets Allmänna Villkor tillåta dig att avboka Erbjudandet. Om du vill avboka ett Erbjudande tillhandahåller vi viss hjälp med att kontakta Researrangören. Vänligen notera att om det är möjligt att avboka kan detta vara förenat med kostnader i enlighet med Erbjudandets Allmänna Villkor.

15. RESERVERING

15.1 För de flesta av våra Erbjudanden finns möjlighet att göra ”reservationer”. Denna funktion tillåter Medlemmar att reservera ett specifikt datum för ett specifikt Erbjudande mot en avgift om 250 SEK. Att ”reservera” ett datum för ett Erbjudande under en period utgör ingen bokning. Däremot hindrar reservationen helt enkelt andra Medlemmar från att boka Erbjudandet under den specifika perioden. En reservering är INTE en deposition av ett Erbjudande och utgör inget garanterat eller bekräftat Erbjudande.

15.2 Om en reservering avbokas av Secret Escapes eftersom datumet inte är tillgängligt hos Researrangören, betalar vi tillbaka ovan nämnda avgift om 250 SEK på samma sätt som betalningen för reservationen gjordes. För det fall att du inte fullföljer bokningen av Erbjudandet genom att omvandla reservationen till en bokning tillgodoräknas ditt Konto med en summa motsvarande avgiften om 250 SEK. Vi ansvarar inte för eventuella extra kostnader som uppstår för en Medlem (t. ex. om resa redan bokats separat) i något av dessa fall.

16. BONUSPROGRAM

16.1 Från tid till annan har vi bonusprogram där du som Medlem kan tjäna bonuspoäng att använda på Secret Escapes genom att t.ex. bjuda in vänner eller kontakter på sociala medier att gå med i Secret Escapes (”Bonusprogram”).

16.2 Det finns ingen gräns för hur många bonuspoäng du kan tjäna på Secret Escapes. I själva verket vill vi gärna att du berättar för dina vänner om oss. Vi förbehåller oss dock rätten att stryka sådana poäng du försöker tjäna genom att förfalska konton eller skapa flera bluffkonton. Dessa poäng blir då ogiltiga.

16.3 Om du tjänar bonuspoäng genom ett Bonusprogram för bokning av Erbjudanden via Tjänsten på ett giltigt sätt, så ligger poängen kvar på ditt Konto i upp till ett år (såvida tidigare förfallodag inte anges). Därefter kommer eventuella poäng på ditt Konto att tas bort.

17. PRESENTKORT


17.1 Presentkort kan bara köpas online via vår sajt eller app.

17.2 Du kan välja att: (i) få ditt presentkort skickat till mottagaren per e-post, eller (ii) skriva ut presentkortet på egen hand. Skulle du behöva skicka eller skriva ut presentkortet igen ber vi dig kontakta support@secretescapes.se för hjälp.

17.3 Presentkort är giltiga i ett år från det datum de utfärdades och kan inte förlängas.

17.4 Endast en rabattkod kan användas per bokning. Detta inkluderar eventuella kampanjkoder eller erbjudanden.

17.5 Värdet av det presentkort du använder dras ifrån totalkostnaden för din bokning, men kan ej användas till erbjudanden som tillhandahålls av en extern researrangör. Om det finns ett restvärde att använda på presentkortet kan detta användas vid en senare bokning. Det finns inget krav på minimibelopp och presentkortet kan användas mot alla köp, inklusive leveranskostnader.

17.6 Presentkort kan köpas i fasta valörer mellan 250 SEK till 100 000 SEK.

18. VÅRT ANSVAR

18.1 Om Secret Escapes underlåter att följa dessa Allmänna Villkor ansvarar vi för sådan förlust eller skada du åsamkas och som är ett förutsebart resultat av vår underlåtenhet att följa dessa Allmänna Villkor eller vår oaktsamhet. Secret Escapes ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om den var en tydlig följd av vårt brott eller om förlusten eller skadan övervägdes av dig och oss när avtalet slöts.

18.2 Den maximala förlust eller skada vi ansvarar för under punkt 18.1 begränsas till den bokningsavgift du betalar oss när du använder Tjänsten för att köpa ett Erbjudande som den förlust eller skada du lidit relaterar till.

18.3 Oavsett vad som föreskriva ovan varken exkluderar eller begränsar vi på något sätt vårt ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som orsakats av vår oaktsamhet;

(b) bedrägeri eller bedrägligt förfarande;

(c) annan begränsning som exkluderas enligt lag från tid till annan.

18.4 Observera att detta inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument. För frågor kring detta, kontakta din kommuns konsumentvägledning.

19. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

19.1 Vi ansvarar inte för eventuell underlåtenhet att utföra eller fördröja utförandet av våra förpliktelser under ett avtal som orsakats av omständigheter bortom vår rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) force majeure, eldsvåda, översvämning, svåra väderförhållanden, explosion, krig (oavsett om utropat eller inte), terrorism, arbetskonflikt (oavsett om den involverar våra anställda), eller handlingar av lokal eller central regering eller annan behörig myndighet.

20. TVISTELÖSNING


20.1 Om du är missnöjd med någon aspekt av Erbjudandet du bokat via Tjänsten och vill klaga, var vänlig och ta upp detta direkt med aktuell Researrangör när det händer så att de kan försöka bemöta eventuella frågor du tagit upp. För mer information om hur du reklamerar direkt till Researrangören, se avsnittet Vanliga Frågor på vår sajt.

20.2 Vid tvist med Secret Escapes avseende dessa Allmänna Villkor rekommenderar vi dig att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss först på support@secretescapes.se. Du kan även skriva till oss på: Complaints Department, Secret Escapes, 
Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien.

20.3 För det osannolika fallet att vi är oförmögna att lösa tvisten informellt ska tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna Villkor avgöras av svensk allmän domstol.

21. FÖRSÄKRING

21.1 Det är viktigt att du har tecknat tillräcklig försäkring för att skydda dig (och din grupp) mot oförutsedda händelser. De flesta Researrangörer kräver att du har tecknat en lämplig reseförsäkring som villkor för din bokning. Var vänlig och se till att du har en giltig reseförsäkring när du bokar som gäller för de länder och de aktiviteter du vill göra under din resa.

22. RESEINFORMATION

22.1 Var vänlig och notera att vi kan erbjuda allmän information om passkrav och visumregler för din resa, men som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum och andra eventuella dokument som krävs. Du bör bekräfta dessa med aktuella ambassader och/eller konsulat. All information vi ger avseende detta eller aktuella frågor (t.ex. klimat, när det är bäst att resa, klädsel, bagage, personliga tillhörigheter etc.) lämnas enbart som allmänna riktlinjer och i god tro och vi ansvarar inte för beslut som fattas utifrån den information vi tillhandahåller.

22.2 Pass-, visum- och hälsokrav vid tiden för bokningen finns tillgängliga på Utrikesdepartementets officiella webbplats. Du ansvarar själv för att se till att du och alla i ditt resesällskap har erforderlig rese- och hälsodokumentation och följer övriga inresekrav innan du reser. Om du eller någon i ditt resesällskap inte är svensk medborgare eller har ett annat pass än svenskt, måste du kontrollera pass- och visumregler med ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till eller genom. Varken vi eller Researrangören övertar något ansvar om du inte kan resa eftersom du inte följt aktuella pass-, visum- eller inresekrav. Var vänlig och se till att alla resedokument, pass, visum och försäkringsbrev är fullständiga och att du anländer i god tid före incheckning till flygplatsen. Det kan krävas att du bekräftar din avgång med flygbolaget innan avresa.

23. OGILTIGHET

23.1 Var och en av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor gäller självständigt. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

24. FULLSTÄNDIGT AVTAL54


24.1 Dessa Allmänna Villkor anger villkoren för vårt avtal med dig för tillhandahållande av Tjänsten. Om någon bestämmelse av dessa Allmänna Villkor inte kan verkställas ska övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor fortsätta att gälla för vårt avtalsförhållande.

25. UPPDATERING AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

25.1 Vi kan ändra eller uppdatera dessa Allmänna Villkor från tid annan, t.ex. av följande anledningar:

(a) ändringar i vår verksamhet
(b) ändringar i lag- eller regelkrav vi måste följa; eller
(c) ändringar i hur vi accepterar betalning från dig.

25.2 Vi meddelar dig väsentliga ändringar till dessa Allmänna Villkor antingen genom vårt vanliga sätt att kontakta dig eller genom att publicera ett meddelande på vår sajt eller app.

26. UTOMSTÅENDES RÄTTIGHETER

26.1 Avtal som sluts mellan oss gäller bara mellan dig och oss. Ingen utomstående har någon rätt att verkställa någon bestämmelse.

27. ÖVERLÅTELSE

27.1 Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig till en annan organisation och vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om detta händer. Detta kommer inte påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter under avtalet.

28. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

28.1 Dessa Allmänna Villkor tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.
28.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol.
28.3 Om du är medborgare i ett annat EU-land än Sverige har du möjlighet att väcka talan i ditt hemland i enlighet med lagarna i det landet.

29. DINA KONTAKTUPPGIFTER

29.1 Om vi behöver kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra detta med e-post eller med brev till den adress du lämnar oss i bokningen.

30. KONTAKTA OSS

30.1 Om du har frågor avseende dessa Allmänna Villkor, kontakta oss via vårt formulär online, skicka e-post till support@secretescapes.se eller kontakta oss på telefon (0046) 0850 598 803 (måndag – söndag: 9.00 – 18.00). Vi hjälper gärna till.

30. Tvistlösning på nätet

30.1 EU-kommissionen ställer en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Senast uppdaterad: 23/11/2017